Beroepsvereniging voor de zelfstandige in kinderopvang in Vlaanderen en Brussel

login   

Partners

UnieKO heeft verschillende partnerschappen afgesloten ten voordele van onze leden.

Als enige erkende beroepsfederatie voor zelfstandige kinderopvang, sinds 1990, willen wij de kinderopvang in Vlaanderen en Brussel ondersteunen op alle vlakken.

Geregeld krijgen wij vragen over producten of diensten, willen starters advies of doorverwijzing, enz…

Om in te spelen op meer toegankelijkheid en bereikbaarheid lopen wij al een tijdje met het idee om een pop-up Meet en Greet te organiseren.

We kiezen voor een eigen aanpak waar informatie, netwerking en productplacement in elkaar overvloeien.

We blijven ook investeren in onze raamakkoorden waar onze leden kunnen van genieten. Stelselmatig proberen we ons aanbod uit te breiden.

Ontdek hieronder wat onze partners jullie te bieden hebben.