Beroepsvereniging voor de zelfstandige in kinderopvang in Vlaanderen en Brussel

login   
Nieuws werkgevers trap 2B 36

Nieuws werkgevers trap 2B

Nieuws voor de werkgever in de kinderopvang T2B.

 

Vanaf 1 december 2018 gaat tweede helft fase 1 en volledige fase 2 in voege voor kinderopvang T2B.

 

Wat betekent dit voor u en voor uw medewerkers?

Vooreerst GEEN wijziging voor subsidietrap 0 en 1.

 

Voor werkgevers T2B wijzigt volgende vanaf 1 december

-             Verhoging van de lonen van het specifiek gewaarborgd minimummaandloon.

-             Invoering van haard of standplaatsvergoeding

-             Verplichte toekenning van een (gedeeltelijke) eindejaarspremie

 

Zoals hoort dient dit ook te worden toegepast in de maand december.

De werknemers zouden in 2018 1/12de ontvangen van de eindjaarspremie die bestaat uit twee delen nl. een vast geïndexeerd gedeelte: 25,86% van 135,36 EUR en een variabel gedeelte  25,86 % van (7,57 % van het geïndexeerd brutojaarloon)

Brutojaarloon = (bruto maandloon fase 2 van oktober + haard- of standplaatstoelage fase 2 oktober) X 12

Uitgedrukt in formule: [vast gedeelte +( (maandloon fase 2 oktober + haard- of standplaatsver-goeding fase 2 oktober) X 12 X 7.57%) X 25,86 %]

 

! Maar op 18/12 is een extra vergadering PC 331 ingelast want er zijn nog onduidelijkheden!  

Zijn de bijkomende middelen afdoende om de groei die voorligt te maken?

Welke finesses worden meegenomen in de anciënniteit?

 

De sociale secretariaten ontvingen van K&G een schrijven en hebben extra informatie nodig van hun klanten T2B. Iedere werkgever T2B zou ondertussen al vragen moeten ontvangen hebben van de payroll consulent. Vragen over anciënniteit, diploma, enz… Er wordt aangedrongen op snelle reactie om de werknemers nog dit jaar het juiste loon te kunnen uitkeren.

 

Hierbij drie belangrijke kanttekeningen vanuit UnieKO:

  1. Het is uitermate belangrijk goed geïnformeerd te zijn en te letten op de juistheid van de info die je doorgeeft want de eindverantwoordelijkheid ligt bij jouw als werkgever.                                                                                                          Zelfs al gaat het maar over 1 of 2 werknemers, de financiële consequenties kunnen al groot zijn.
  2. Haast en spoed is niet aan de orde. Zolang er geen interpretatieve nota is vanuit het PC331 moeten we als werkgever afwachten. In januari kan nog rechtgezet worden in het voordeel van de werknemer.
  3. Staat de subsidieverhoging in verhouding tov de barema’s in uitvoering van de cao? Laat dit best even duidelijk worden.

 

Dan is er natuurlijk nog een belangrijke vraag. Wanneer komen de extra middelen?

Kind en Gezin mag de storting pas doen als de Vlaamse Regering het Besluit daartoe principieel heeft goedgekeurd. Hoogstwaarschijnlijk zou dit 14/12 op de agenda staan.

 

De volgende stappen in het groeipad zijn een goede zaak maar jammer dat deze onduidelijkheden het eindejaar verstoren.

 

We houden vanzelfsprekend onze leden werkgevers op de hoogte, zodat jullie ook goede afspraken kunnen maken met de medewerkers. Sofie Smets, onze vertegenwoordiger in het PC331 brengt na 18/12 onmiddellijk verslag uit.

Share
Wij werken met cookies om uw surfervaring te verbeteren
Ok Meer Info