Beroepsvereniging voor de zelfstandige in kinderopvang in Vlaanderen en Brussel

login   
Antwoord van minister Vandeurzen over ratio 27

Antwoord van minister Vandeurzen over ratio

Vlaams Parlement: Vraag van Elke Van den Brandt  aan Minister Vandeurzen 

De kindratio in Vlaanderen is de hoogste van de ons omringende landen. 1begeleider op 8 of in samenwerking 1 op 9. In Nederland wil men de ratio van 4 naar 3 brengen!

Het gaat hier (bij ons) over het maximum dat men nooit mag overschrijden. De regelgeving spreekt tegelijk van een lagere streefnorm, met name een ratio van één kinderbegeleider op vier tegelijk aanwezige kinderen in de gezinsopvang en één op zeven in de groepsopvang.

De realiteit toont ook aan dat de sector effectief werkt met een ruimere omkadering. Tijdens de MeMoQ-nulmeting die een zicht moest geven op de pedagogische kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang, werd de ratio als een van de mogelijk beïnvloedende factoren mee opgenomen. Uit de nulmeting blijkt dat in de gezinsopvang kinderen gemiddeld in een groep van vijf kinderen zitten, dus gemiddeld één begeleider voor vijf kinderen. Voor de groepsopvang werd opgemerkt dat vier op de tien leefgroepen werken met een ratio van vier kinderen per begeleider. Slechts twee op de tien leefgroepen werken met een ratio van zeven kinderen of meer per begeleider.

Volledig verslag

Share
Wij werken met cookies om uw surfervaring te verbeteren
Ok Meer Info