Beroepsvereniging voor de zelfstandige in kinderopvang in Vlaanderen en Brussel

login   
Antwoord van minister Vandeurzen op minimumloon in de kinderopvang: 26

Antwoord van minister Vandeurzen op minimumloon in de kinderopvang:

Vlaams Parlement: Vraag van Elke Van den Brandt  aan Minister Vandeurzen 

80% van de aanwervingen in de kinderopvang gebeurt aan minimumlonen.  Hoe kunnen we dan kwaliteit in de kinderopvang verhogen? Als je de beste mensen wil aantrekken lukt dit niet met huidige krappe financiering. Hoe gaan we zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden?

Wat betreft de loon- en arbeidsvoorwaarden van kinderbegeleiders hebben we de subsidiekaders zo ontwikkeld dat kinderopvang met subsidie voor inkomenstarief in de mogelijkheid is te werken met gekwalificeerd personeel aan de barema’s bepaald in het paritair comité 331, waaronder ook minstens een bachelor. Voor diegenen die na de stroomlijning van de subsidiekaders in het decreet nog niet het hoogste subsidietarief in trap 2 krijgen, de zogenaamde T2B, werd in het subsidiebesluit in een groeipad voorzien. We zullen nog in deze legislatuur volgende stappen zetten in dit groeipad.

volledig verslag

Share
Wij werken met cookies om uw surfervaring te verbeteren
Ok Meer Info