Beroepsvereniging voor de zelfstandige in kinderopvang in Vlaanderen en Brussel

login   
Antwoord van minister Vandeurzen op

Antwoord van minister Vandeurzen op "allemaal kwalificatie in 2024?"

Vlaams Parlement: Vraag van Elke Van den Brandt  aan Minister Vandeurzen 

Welke concrete stappen worden er gezet zodat de vereiste om tegen 2024 enkel nog met gekwalificeerd personeel te werken, haalbaar is?

Uit registratie blijkt dat de meerderheid van wie werkt in de kinderopvang, al over de nodige kwalificatie of afwijking beschikt. Voor de groep van nog te kwalificeren medewerkers wordt in nauw overleg met de onderwijssector, meer bepaald de centra voor volwassenenonderwijs, en de kinderopvangsector een kwalificerend traject voor het beroep ‘kinderbegeleider baby’s en peuters’ uitgewerkt.

Dit traject bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds is er een luik ‘erkennen van verworven competenties’ en anderzijds is er een ‘geïndividualiseerd kwalificerend traject’ voor de nog te verwerven competenties. Met dit traject willen we tegemoetkomen aan de moeilijkheden in verband met de combinatie arbeid en gezin en de vraag om de al verworven competenties van kinderbegeleiders te valideren. Op korte termijn zal het traject nu eerst en vooral ingezet worden voor het kwalificeren van kinderbegeleiders die geen gebruik kunnen maken van de afwijkingsmaatregelen en nog een kwalificatie moeten behalen tegen het einde van de overgangsperiode.

Volledig verslag

Share
Wij werken met cookies om uw surfervaring te verbeteren
Ok Meer Info