Beroepsvereniging voor de zelfstandige in kinderopvang in Vlaanderen en Brussel

login   

Kalender

Bekijk hier onze kalender items

Hier kan u alle vormingen, bijeenkomsten en evenementen terugvinden die Unieko organiseert

23-08-2017 MemoQ

Deze vorming kunt u als een infoavond beschouwen over het nieuwe zelfevaluatie instrument. Van waar komt het, wat betekent het voor ons, hoe gaan we er mee aan de slag,.. Alle vragen kunnen aan bod komen. De doelstelling is dat iedereen weet wat MemoQ is en hoe er concreet me aan de slag kan worden gegaan.

Datum:  23-08-2017 van 19.00 tot 22.00.

Locatie:  West-vlaanderen, ingelmunster

Prijs leden:  €0

Prijs niet-leden:  Enkel toegankelijk voor leden

Lesgever:  Tulsi celie

14-09-2017 Positief opvoeden

Opvoeden is een dagelijkse, maar daarom geen eenvoudige opdracht. In positief opvoeden proberen we voornamelijk het accent te leggen op de zaken die goed zijn, die wenselijk zijn. Positief gedrag stimuleren zorgt ervoor dat er meer positief gedrag volgt. En wat als het niet 'positief' is. Hoe reageren we daar dan best op ? Hoe bouw je verder aan een positieve relatie, als er (te) vaak negatieve interacties zijn ? (Vorming en workshop)

Datum:  14-09-2017 van 19.00 tot 22.00.

Locatie:  Oost-Vlaanderen, Beekstraat 40, 9090 Melle / tinkelbel

Prijs leden:  €20

Prijs niet-leden:  €26

Lesgever:  Alert

18-09-2017 Communicatie in team

Binnen een team werk je intensief samen met verschillende mensen. Een goede verstandhouding en goede communicatieskills kunnen ervoor zorgen dat de prestaties van je team op een hoger niveau komen en dat jij (en je collega’s) gemotiveerd zullen samenwerken.

Datum:  18-09-2017 van 19u tot 22u.

Locatie:  Antwerpen, Het kabouterbos; Kapelsestraat 57 Kapellen

Prijs leden:  €35

Prijs niet-leden:  €26

Lesgever:  Alert

28-09-2017 Levensreddend Handelen

LEVENSREDDEND HANDELEN: Snel en correct handelen in een LEVENSBEDREIGENDE situatie • Op een actieve wijze worden de grondbeginselen van reanimatie cfr. ERC (European Resuscitation Council) richtlijn 2015 in verschillende situaties aangereikt en ingeoefend • Correct handelen bij verstikking verslikking …. wordt aangeleerd • Dit pakket wordt aangeboden volgens de leeftijd van het kind: pasgeborene zuigeling peuters kleuters en kinderen tot puberteit • Volgens richtlijn Kind en Gezin voor kinderen 0-3jaar

Datum:  28-09-2017 van 19 tot 22u.

Locatie:  Antwerpen, Kribbe-ls, Kaulildijk 6 wechelderzande

Prijs leden:  €26

Prijs niet-leden:  €35

Lesgever:  REscue

05-10-2017 MemoQ

Deze vorming kunt u als een infoavond beschouwen over het nieuwe zelfevaluatie instrument. Van waar komt het, wat betekent het voor ons, hoe gaan we er mee aan de slag,.. Alle vragen kunnen aan bod komen. De doelstelling is dat iedereen weet wat MemoQ is en hoe er concreet me aan de slag kan worden gegaan

Datum:  05-10-2017 van 19.00 tot 22.00.

Locatie:  Limburg, Pastorijstraat 4, 3500 Hasselt

Prijs leden:  €25

Prijs niet-leden:  €30

Lesgever:  Tulsi Celie

16-10-2017 Reflecteren kan je leren...

Reflecteren kan je leren… Het pedagogisch raamwerk schrijft over “reflectieve medewerkers” en “competente voorzieningen”. Maar wat betekent dat en hoe ga ik er mee aan de slag in mijn kinderopvang? We maken ook tijd om samen te reflecteren over onze kinderopvang.

Datum:  16-10-2017 van 19.30 tot 22.30.

Locatie:  Oost-Vlaanderen, CC Tervesten – Gravenplein 2 – Beveren-Waas

Prijs leden:  €0

Prijs niet-leden:  €0

Lesgever:  Tulsie Celie

19-10-2017 Levensreddend Handelen

PROGRAMMA: Levensreddende handelingen bij baby’s en kinderen, daar gaat het over tijdens deze workshop. We richten ons op drie situaties waarbij een kordaat optreden heel belangrijk is.

INHOUD: De vier van EHBO Verstikking bij kinderen Verstikking bij baby’s Stabiele zijligging Reanimatie bij kinderen Reanimatie bij baby’s

AANPAK: Deze cursus wordt zeer praktisch gebracht, met schwung en veel uitdaging. Tevens wordt een duidelijke uitleg voorzien waardoor mensen effectief zouden durven handelen in een realistische situatie.

DOEL VAN DEZE OPLEIDING: Het is de bedoeling om mensen een stevig basiskader te bieden. Gezien de gevoeligheid van deze doelgroep is het vooral belangrijk om mensen zelfzeker te maken om op te treden.

Datum:  19-10-2017 van 19.00 tot 22.00.

Locatie:  Oost-Vlaanderen, Beekstraat 40, 9090 Melle

Prijs leden:  €26

Prijs niet-leden:  €35

Lesgever:  Alert

06-11-2017 Communicatie met ouders

PROGRAMMA Kinderen zijn het meest dierbare bezit van ouders. Een manier van opvoeden is iets uniek, elk heeft zijn verleden, standpunten en ervaringen en dat maakt dat sommige ideeën kunnen botsen. Als opvanginitiatief kan je in verschillende situaties komen waarbij communicatie met ouders niet van een leien dakje loopt. Inhoud: De belangrijkste communicatieprincipes Communicatietips in moeilijke situaties o Ik-boodschap o WWW-vragen o Non verbaal gedrag o Het woordje ‘niet’ o Samenvatten en herhalen o Op maat van uw ontvanger Casussen (anderstaligen, te laat komen, ziek kind, racistische uitspraken…)

AANPAK Deze cursus proberen we praktisch te houden. Door met casussen te werken willen we er een interactief moment van maken. Er wordt ruimte voorzien voor vragen van de groep.

DOEL VAN DEZE OPLEIDING De cursisten kennen de belangrijkste mechanismen van communicatie en zien ook in wat vaak fout loopt. Door hen moeilijke situaties te laten ervaren, en hen te begeleiden via voorbereiding en duidelijke tips willen we zelfzekerheid verhogen. Het uiteindelijke doel is om in realiteit moeilijke situaties kordaat aan te pakken.

Datum:  06-11-2017 van 19.00 tot 22.00.

Locatie:  Oost-Vlaanderen, Tinkelbel, Gontrode Heirweg 357 te 9090 Melle.

Prijs leden:  €26

Prijs niet-leden:  €35

Lesgever:  Alert

20-11-2017 Natuurbeleving

Natuurbeleving bij kinderen. Hoe kan je dit stimuleren ? Wat zijn de voordelen ? Wat kan je allemaal doen ? Alleen buiten ? Het kan ook binnen ! Hoe kunnen we dit ook binnenshuis aanbieden ? Welke materialen kunnen we verzamelen ?

Datum:  20-11-2017 van 19.00 tot 22.00.

Locatie:  Oost-Vlaanderen, Gontrode Heirweg 357 te 9090 Melle.

Prijs leden:  €15

Prijs niet-leden:  €20

Lesgever:  Tania De Beurme

12-12-2017 Kinderziektes en kwaaltjes

PROGRAMMA Zowel in een thuiscontext, als in de context van een opvang, wordt men geconfronteerd met zieke kindjes. Dit leidt soms tot bezorgdheden en onwetendheid. Deze opleiding wil u uitleg verschaffen rond de meest voorkomende kinderziektes en kwaaltjes. Het helpt om beter en sneller op te treden.

INHOUD: De vier van EHBO Virale kinderziektes: waterpokken, mazelen, rode hond, bof, vijfde en zesde ziekte Bacteriële kinderziektes: kinkhoest, hersenvliesontsteking, roodvonk Kwaaltjes als tandpijn, koorts en COPD Overige: allergie, stuipen, epilepsie

AANPAK Deze cursus proberen we praktisch te houden. Door met casussen te werken willen we er een interactief moment van maken. Er wordt ruimte voorzien voor vragen van de groep.

DOEL VAN DEZE OPLEIDING De cursisten zijn geïnformeerd rond de meest voorkomende kinderziektes en kwaaltjes. Men kan op een correcte manier een situatie inschatten en, indien nodig, snel medische hulp inschakelen.

Datum:  12-12-2017 van 19.00 tot 22.00.

Locatie:  Oost-Vlaanderen, Beekstraat 40, 9090 Melle

Prijs leden:  €26

Prijs niet-leden:  €35

Lesgever:  Alert